Dieivita

Autyzm

Autyzm uznawany jest za złożony problem natury zdrowotnej, dlatego też jego leczenie powinno być prowadzone na wielu płaszczyznach.

Wśród stosowanych interwencji jedną z najbardziej istotnych jest właściwe postępowanie dietetyczne, a więc odpowiednio dobrana dieta biorąca pod uwagę indywidualne potrzeby.

Wśród opisywanych zaburzeń w przewodzie pokarmowym u dzieci z rozpoznanym autyzmem wymienia się m.in. zaburzenia motoryczne (choroba refluks-owa przełyku, zaparcia, biegunki), zaburzenia trawienia, zespół nadmiernej przepuszczalności jelita, zapalenie błony śluzowej jelita z cechami autoimmunizacji lub bez, zaburzenie równowagi mikrobiologicznej jelita, nietolerancje pokarmowe, alergie pokarmowe oraz opioidowe działanie egzorfin pochodzenia pokarmowego uwolnionych z białek pokarmowych (kazeiny lub glutenu).

Najczęściej opisywany „zespół przeciekającego jelita” może dotyczyć nawet 43-76% dzieci cierpiących na autyzm. Zwiększona przepuszczalność nabłonka jelitowego dla produktów trawienia białek pokarmowych umożliwia ich przejście ze światła jelita do krążenia ogólnego skąd po przejściu bariery krew-mózg mogą docierać do ośrodkowego układu nerwowego, wpływając na zmianę zachowania dziecka, już w krótkim czasie po spożyciu posiłku.

Tak szerokie spektrum objawów niewątpliwie jest w stanie przekonać nas do próby wprowadzenia odpowiedniego postępowania dietetycznego.

Podczas pierwszej wizyty zbieramy bardzo szczegółowy wywiad, by móc określić ewentualne związki między ekspozycją na alergeny a objawami żołądkowo-jelitowymi i/lub zmianami zachowania. Zdiagnozowana u dziecka alergia bądź nietolerancja pokarmowa zawsze zostaje przez nas uwzględniona podczas ustalania indywidualnej diety.

Nigdy nie powielamy schematów, lecz bierzemy pod uwagę wyniki badań, stan odżywienia, wiek, a nawet upodobania żywieniowe dziecka.

Nie zapominamy, że dieta dziecka powinna zawierać pokarmy, które zaspokoją jego potrzeby żywieniowe niezbędne dla wzrastania i rozwoju, gdyż nawet pozornie prawidłowo dobrane diety lecznice, które eliminują alergeny, często mogą być nieodpowiednie pod względem żywieniowym. Przykładowo u dzieci autystycznych niejednokrotnie spotykanym problemem jest wynikające z diet eliminacyjnych niskie spożycie wapnia i witaminy D oraz niedobory żelaza, które mogą wiązać się z upośledzonym rozwojem kości i zaburzeniami snu.

Pragniemy Państwu pomóc w rozsądny sposób rozpocząć zmiany, by dieta przestała stanowić jakikolwiek problem, lecz stała się codziennym nawykiem.