Dieivita

Alergie pokarmowe

Niezmiernie istotnym elementem leczenia każdej alergii jest redukcja ekspozycji na uczulający nas czynnik. Mówiąc w prostszy sposób musimy wyeliminować z naszej diety, bądź otoczenia to co powoduje u nas niepożądane reakcje.

Niejednokrotnie już wprowadzenie samej diety, w której nie pojawiają się pokarmy stwarzające problemy wystarczy, aby skutecznie zapobiec objawom.

Niestety dieta eliminacyjna wymaga od nas sporo wytrwałości.

Podczas wprowadzania diety bardzo ważne jest, by nasza dieta, pomimo istnienia konieczności usunięcia z niej pewnych pokarmów, była zróżnicowana i zapewniała wszelkie potrzeby naszego organizmu (zarówno energetyczne, jak i na składniki odżywcze), gdyż długotrwałe stosowanie niedoborowej diety może mieć negatywne skutki dla zdrowia.

Naszym klientom pomagamy wdrożyć się w świat nowej dla nich diety.

Podpowiadamy w jaki sposób i jakie produkty mogą wprowadzić w miejsce tych, które byli zmuszeni wyeliminować, jak również jak unikać błędów wynikających z naszej nieświadomości.