Dieivita

Jak wygląda konsultacja

  • Konsultacja dietetyczna

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzamy dokładny wywiad żywieniowy oraz zdrowotny, analizujemy udostępnione przez Państwa wyniki badań diagnostycznych oraz dokonujemy pomiarów antropometrycznych.

Konsultacja ma na celu wspólne przeanalizowanie obecnego  sposobu żywienia, poznanie Państwa preferencji smakowych oraz stanu zdrowia.  Podczas tego spotkania dajemy pierwsze zalecenia żywieniowe, a także, jeśli istnieje taka potrzeba, prosimy o wykonanie konkretnych badań. Mówimy jakie zmiany w codziennej diecie warto wprowadzić i jak tego dokonać. Otrzymujecie Państwo zalecenia dietetyczne dzięki, którym już bezpośrednio po wizycie jesteście w stanie wprowadzić je w życie.

Przed pierwszą konsultacją prosimy o przygotowanie dzienniczka żywienia metodą bieżącego notowania.

By dowiedzieć się jak dokładnie przygotować się do pierwszej konsultacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

  • Kompleksowa opieka dietetyczna

Podczas pierwszej wizyty zbieramy szczegółowy wywiad żywieniowy oraz zdrowotny, analizujemy udostępnione przez Państwa wyniki badań diagnostycznych oraz dokonujemy pomiarów antropometrycznych.

W trakcie tej konsultacji przeprowadzamy pełny wywiad zdrowotny, aby móc jak najlepiej dostosować zalecenia żywieniowe i opracować indywidualny plan zmiany stylu życia. Wspólnie ustalamy plan działania, cel do jakiego będziemy dążyć, omawiamy główne założenia diety (oczywiście wszystko indywidualnie dobrane).

To, jak długo będzie trwał program konsultacji oraz jak często będą się one odbywały uzależnione jest od wielu różnych czynników, a w szczególności od problemu z jakim się Państwo zgłosili. W ramach kompleksowej opieki dietetycznej proponujemy Państwu dwie możliwości:

  • opcja 1

W przeciągu 7 dni od pierwszej wizyty otrzymują Państwo indywidualnie dobrany szczegółowy jadłospis. Wizyty kontrolne odbywają się średnio raz na dwa tygodnie. Podczas tych konsultacji wyjaśniamy bieżące wątpliwości, sprawdzamy dotychczas uzyskane efekty oraz w razie potrzeby wprowadzamy ewentualne modyfikacje jadłospisu bądź komponujemy nowy.

  • opcja 2

Państwo sami decydują o swoim codziennym jadłospisie- komponujemy dla Państwa indywidualny, przygotowany zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas wywiadu, plan żywienia, następnie prowadzą Państwo dzienniczek żywieniowy i wspólnie uczymy się jak prawidłowo komponować codzienny jadłospis.

Spotkamy się średnio raz na dwa, trzy tygodnie (w zależności od indywidualnych potrzeb). Podczas wizyt kontrolnych dokładnie omawiamy z Państwem prowadzony dzienniczek żywieniowy, wyjaśniamy bieżące wątpliwości, sprawdzamy dotychczasowe efekty stosowania planu oraz wprowadzamy ewentualne modyfikacje.